Członkostwo w STO

Wysokość rocznej składki członkowskiej STO w roku obrotowym 2015/2016 

Chcesz zostać członkiem Stowarzyszenia STO? Wystarczyć złożyć deklarację do prezesa Samodzielnego Koła Terenowego Nr 238 STO. Następnie po informacji o przyjęciu do Stowarzyszenia opłacić roczną składkę członkowską w wysokości 41 zł.

SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 238 
SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W DARŁOWIE 

UL. ZWYCIĘSTWA 1, 76-150 DARŁOWO

NR RACHUNKU: 
17 8566 0003 0112 9467 5000 0001 
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie