Uchwała Walnego Zebrania Członków Koła Terenowego Nr 238 STO nr 238 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Darłowie nr 1/2013 z dnia 21.02.2013 r. w sprawie przekształcenia Koła Terenowego w Samodzielne Koło Terenowe

Pobierz 1-2013.pdf