Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Samodzielnego Koła Terenowego Nr 238 STO nr 3/2013 z dnia 09.12.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Pobierz 3-2013.pdf