Uchwała Walnego Zebrania Członków Samodzielnego Koła Terenowego Nr 238 STO w Darłowie z dnia 21 stycznia 2016 w sprawie głownych kierunków działalności Koła na okres III kadencji

Pobierz 4-2016.pdf